Publiczne Przedszkole w Wysokiej Głogowskiej


Tel: 17 789 73 40 Fax: 17 778 83 06 Adres: 36-061 Wysoka Głogowska 299 woj. podkarpackie

Get Adobe Flash player

UWAGA!!! 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  - pobierz

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Wysokiej Głogowskiej na rok szkolny 2021/2022 i złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów.

REKRUTACJA DO I KLASY  -   pobierz

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wysokiej Głogowskiej na rok szkolny 2021/2022 i złożenie w sekretariacie szkoły odpowiednich dokumentów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 School's Fun  Rights Reserved.