PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci", wyd. WSiP

Statut Publicznego Przedszkola w Wysokiej Głogowskiej  pobierz

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola pobierz

załącznik nr 1   Upoważnienie do przyprowadzania/odbierania dziecka pobierz

załącznik nr 1a  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz

załącznik nr 2   Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka pobierz

załącznik nr 3   Rejestr osób przyprowadzających/odbierających dziecko pobierz

załącznik nr 4   Rejestr upoważnień telefonicznych pobierz

zalącznik nr 5   Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią pobierz

załącznik nr 6   Oświadczenie o odebraniu dziecka po upływie czasu pracy przedszkola pobierz

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 pobierz

załącznik nr 1  Karta informacyjna o stanie zdrowia dziecka pobierz

załącznik nr 2  Monitoring codziennych prac porządkowych pobierz

OŚWIADZCZENIE (RELIGIA) pobierz