Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, w roku szkolnym 2021/2022 będziemy realizować cały szereg programów:


Program wiodący:

Program wychowania przedszkolnego "Planeta dzieci", autor: Joanna Wasilewska, wydawnictwo: WSiP pobierz 

Ponadto realizujemy:
1. Program Adaptacyjny dla dzieci 3-letnich - gr I

2. Innowacyjny program edukacji muzycznej "Podróż w zaczarowany świat muzyki" gr. I,II,III,IV.

3. Innowacyjny program "Dar Zabawy" - gr. II,III,IV.

4. Innowacyjny program nauczania języka angielskiego „Sing, run, play… Learn English every day!” – gr. II

Oprócz tego przedszkole bierze udział w różnych projektach edukacyjnych oraz akcjach:

1. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Kreatywne Prace Plastyczne" - gr. I, II, III, IV

2. Ogólnopolski projekt czytelniczy "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" - gr. I, II, III, IV

3. Ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować”  - gr. II, III, IV

4. „Wkręć się w pomaganie”

5. „Zbierając surowce wtórne chronimy naszą planetę”