1 ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury "-międzynarodowy program edukacyjny promujący czytelnictwo - gr. I, II, III, IV, V.

2 ,,Uczymy dzieci programować"- ogólnopolski program edukacyjny z zakresu edukacji matematycznej gr. IV, V (wrzesień 2023-styczeń2024).

3.,,Kreatywne Prace Plastyczne"-międzynarodowy projekt edukacyjny gr. I, II, III, IV, V.

4.,,Dar Zabawy"-innowacyjny program wychowania przedszkolnego - gr. II, III,  IV, V.

5.,,Podróż w zaczarowany świat muzyki"-innowacyjny program z zakresu edukacji muzycznej gr. I, II, III, IV, V

6.,,Nikt w przedszkolu się nie nudzi"-innowacyjny program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich -gr. I (wrzesień-grudzień).

7.Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,English Specjal Days"- gr. II, III, IV, V.

8. ,,Świętujemy!Freblujemy!"-ogólnopolski projekt edukacyjny- gr. II,III,IV, V (marzec-kwiecień).

9. ,,Sensoryka dla smyka"-innowacyjny program z zakresu integracji sensorycznej -gr.II.

10. ,,Sprytne ręce"-innowacyjny program z zakresu terapii ręki-grupa IV.